November 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • Open Availability
2
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • Local 1915 Union House
3
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • Open Availability
4
5
6
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • AA Meeting 5:30PM - 6:30 PM
7
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • Open Availability
 • Lion's Club Meeting
8
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • Open Availability
9
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
10
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • Open Availability
11
 • New England Toy & Records Show
12
13
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • AA Meeting 5:30PM - 6:30 PM
14
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • Open Availability
 • KLC Comm Serv/Land Comm meeting
15
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • Open Availability
16
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • Blood Drive
17
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • Open Availability
18
 • Pancake Breakfast Fundraiser Kittery FD
 • Open Availability
19
 • Open Availability
20
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • AA Meeting 5:30PM - 6:30 PM
21
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • Open Availability
 • Lion's Dinner Meeting
22
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • Open Availability
23
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
24
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • Open Availability
25
 • Open Availability
26
27
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • AA Meeting 5:30PM - 6:30 PM
28
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
29
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM
 • Open Availability
30
 • AA Meeting 7:30AM- 8:30 AM